01 Cze
Grecja przed sądem

Zadziwiające, jak wiele wiem o Grecji antycznej, a jak niewiele o współcznesnej....